Едно Укулеле Акорди

Стефан Вълдобрев – Едно – Укулеле Акорди

 

Voice Range: DE (1 octave + 3 half tones) – how to use this?

G,    D,     Am,    CD
G,    D,     Am

 

Куплет:
GДве луDни        Am не могат Cда  целDунат
GДве слънDца.      Am        C        D
GДве вълDни     Am    едва, едCва се среDщнат
GИ се рCазделDят.       D

 

AmДве реки преливат,  Dдве скали горят,
Amдве ръце изстиDват, но

 

Припев:
две тела в Gедно лесно се съCбират,
две тела в Gедно сливат своя Cпът,
две сърца в еGдно въздуха раздCират,
две сърца в еGдно заедно кърCвят.

 

DBm,   Em,    CD,   Em

 

GДве очDи …

 

AДве слеEди     Bm    една към дDруга тиEчат,
AНо увиE        Bm        D         E
AДве очEи,     Bm      едва сеDга разEбират
Aколко Dса сами.E

 

BmДве реки преливат,    Eдве скали горят,
Bmдве ръце изстиват, Eно

 

две тела в едAно лесно се събDират,
две тела в едAно сливат своя Dпът,
две сърца в едAно въздуха разDдират,
две сърца в едAно заедно кърDвят.

 

EC#m,    F#m,    DE,   F#m

 

две сърца…… в едноA        D
две тела в едноA        D
две тела в едноA        D
две сърца в едноA        D